Vissen zijn een heel aparte diersoort. Met hun eigen ziektes en problemen.

Het leek ons leuk om hier enkele wat nader ui te leggen.